Kuten moni muukin, minäkin haluan ennen kaikkea olla osa yritystä, jossa ihmisten on hyvä olla ja tehdä töitä. Matkan varrella tälläkin sivustolla olen lainannut muutamaa sellaista ajattelijaa, joiden puheet ja teot ovat sopusoinnussa sen kanssa miten minun mielestäni yrityksiä tulisi johtaa. Tässä alla muutamia lainauksia ja seassa omia ajatuksiani.

Terve ja luottavainen henkilöstö terveessä yrityksessä

Minulle tärkeintä on ihmisten hyvinvointi. Ihmisiä ovat tietysti tässä luokituksessa kaikki yrityksen sidosryhmät mukaan lukien asiakkaat, työntekijät &  heidän perheensä, omistajat ja palveluntuottajat sekä tavarantuottajat. Lähtökohta ja lopputulos tulee nähdäkseni olla se, että vain kohtelemalla yrityksen ihmisiä kunnioituksella ja luomalla heille turvallisen ympäristön olla ja sitä mitä parhaimmillaan ovat, voidaan saavuttaa suuria tuloksia. [Simon Sinek][1] puhuu luottamuksen piiristää, joka on alkukantainen sosiaalinen vaistomme siitä, että yhteisö suojelee omiaan ja siksi yhteisön jäsenetkin suojelevat yhteisöä. Kuitenkin usein tänä päivänä näkee toimittavan päinvastoin: yritysjohto syöttää haikaloille (lue: antaa potkut) oman yhteisönsä jäseniä mitä moninaisimmista syistä.

Kuinka joku johtaja voi aidosti kuvitella, että hänen organisaationsa voi yltää parhaimpaansa, jos se ei koe luottamuksen ja turvan tunteita töissä ollessaan? Paha kierre syntyy ylläättävän nopeasti: tiedetään, että epäonnistujat saavat potkut -> ei kannata epäonnistua -> ei kannata yrittää ylittää itseään koska silloin epäonnistumisen riski on suuri -> suuret onnistumiset jäävät yrityksessä toteutumatta ja ollaan luotu siis oma murheen alho.

Päinvastoinkin voi olla, eli luodaan hyvän kierre. Jokainen tiimissäsi kokee täydellisesti, että heidän esimiehensä pitää kaikissa oloissa heidän puoltaan. Kaikkia kehoitetaan tekemään parhaansa ja epäonnistumisista vain opitaan koko tiimin voimin, koska tiedetään, että parhaansa yrittämällä voidaan aina saavuttaa jotain suurta ja yhtä lailla siinä voidaan joskus jäädä vajaaksi tavoitteesta. Mutta ennen kaikkea tiedetään, että yhdessä yrittämällä ylitetään osien summa!

Tässä laina mainiosta artikkelista, jonka Maija Linturi on onneksi kääntänyt suomeksi. Artikkeli käsittelee luovuuden hothouse-ympäristöjä, joissa luovuus saa kasvaa koska sen annetaan kasvaa ja sitä ruokitaan yritysjohdon toimesta:

Lämpö auttaa kasvuun, joka ruokkii kasvua. Ennen pitkää kasvihuoneessa vallitsee kuuman kostea mikroilmasto, joka on kaikelle kasvamiselle otollinen.

Luova ”kasvihuoneen” (creative hothouse) toiminta on analogista. Tällainen kasvihuone ei välttämättä usein on päinvastoin vaadi muodollista, institutionaalista kontekstia, vaan ympäristön, jossa keskinäinen, inspiroiva vuorovaikutus voi kukoistaa. Kanssakäyminen on ”kasvuhuoneen” luovuuden ravintoa. Jotta organisaation tai yhteisön toimintaympäristöä voisi kuvata luovaksi kasvihuoneeksi, sen tulisi …

  1. ylläpitää innovatiivisen luovuuden korkeaa tasoa merkittävän ajanjakson ajan. ”Innovatiivinen luovuus” tarkoittaa, että ryhmä luo esineitä, ideoita, systeemejä tai työtapoja, joita aiemmin ei ole ollut olemassa. Sen vastinpari on ”säilyttävä” luovuus, joka on luonteenomaista monille traditioistaan huolehtiville kulttuureille. Siinä ei luoda varsinaisesti uutta vaan kehitetään vanhaa.

  2. luoda kestävä perintö, johon tulevaisuuden sukupolvet voivat palata aina uudestaan. Luovilla ”mestariteoksilla” on tapana vetää puoleensa myöhempiä sukupolvia. Tällaiset tuotteet ovat osa kulttuurin verenkiertoa. Luovien yhteisöjen inspiroima ja tuottama taide, rakennukset, teknologia, ideat, sosiaaliset ja poliittiset järjestelmät sekä uskomukset määrittävät kokonaista mielen ja aistien maisemaa. Niistä maisemista myös myöhemmät ihmiset hakevat innoitusta.

  3. synnyttää ”neroja”, joiden saavutukset perustuvat myös muiden aikalaisten panostuksille. Vaikka luovuus usein nähdään yhden ihmisen inspiraation ja omistautumisen hedelmänä, se ei tapahdu sosiaalisessa tyhjiössä. ”Prometheukset” tarvitsevat luovien ihmisten yhteisön kyetäkseen toteuttamaan mahdollisuuksiaan..

  4. seisoa laajemman kulttuurisen liikkeen keskustassa. Luova kasvihuone tiivistää ajatus- ja toimintavirtoja, jotka kulkevat yhteisöä laajemman maantieteellisen ja kulttuurisen alueen halki. Kasvuhuoneilmiö voimistaa näitä virtoja muuttaen niitä joksikin ”ainutkertaiseksi ja oudoksi”, jolla on hämmästyttävä vaikutus aikalaisiin. Ilman arkaaisen Kreikan harvinaislaatuista kulttuuria Ateena ei olisi voinut kukoistaa kuudennelta neljännelle vuosisadalle eaa. Hypoteesina voi esittää, että kasvihuone muodostuu, kun laaja systeemi keskittää luovan toimintansa yhteen osistaan tuottaakseen ”läpimurron”.

  5. luoda uusi ilmaisu, uusi tapa tehdä asioita, joka inspiroi luovien tuotoksien kehittämiseen. Firenzen taiteilijat ja matemaatikot loivat uniikkeja lähestymistapoja maalaukseen ja arkkitehtuuriin yhtä lailla kuin uusia metodeita teknisten ongelmien ratkaisuun. Etenkin heitä kiinnosti tila ja sen kuvaaminen. Moderneilla yrityksillä olisi niistä paljon opittavaa. Bauhausin taiteilijat, Pariisin suuret maalarit ja modernin fysiikan tienraivaajat osoittivat, ettei uusi ilmaisu ole pelkästään sarja luovia taideteoksia, vaan eräänlainen kehys tai kieli(oppi), jonka struktuurista ja tunnuspiirteistä kaikki saattoivat ammentaa jatkaessaan luovaa työtä. Kehys muodostaa kasvihuonetta suojelevan katon ja toimijoita yhdistävän siteen.

 

Onnellinen yritysympäristö

Katso myös tämä Vishen Lakhianin video onnellisen organisaation kehittämisestä, silkkaa rautaa:

Youtube