Googlen hakusanatrendit kertovat ihmiskunnan tilasta enemmän kuin mikään muu tilasto: vuoden 2009 Kööpenhaminan ilmastokokouksen jälkeen, ilmastonmuutos ei ole meitä enää kiinnostanut (katso trendikuva alta). Tämä on surullista koska Pariisin ilmastokokouksen onnistuminen on meille kohtalonkysymys.

Sanomalehdistön mielenkiinto eri aiheisiin ilmenee sanojen ilmenemisfrekvenssejä tutkimalla ja samalla tavalla voidaan seurata globaalia kiinnostusta seuraamalla Googlen hakutrendejä

Ilmastokriisi ja climate change

Ja toden totta globaalitrendi Googlen hauissa osoittaa, että climate change -termi piikkasi joitain vuosia sitten, sopivasti COP15 aikoihin, siis Kööpenhaminan 2009 ilmastokokouksen aikoihin (cop15 oli 12/2009 eli juuri hakuhuipun kohdalla). Ilmastokriisi oli silloin vielä tuntematon sana monelle, mutta ilmastonmuutos toki oli jo aamukahviterminologiaa monelle. Kööpenhaminan ilmastokokouksen alla monijaksoi olla kiinnostunut ilmastonmuutoksesta.

Tässä alla Googlen climate change sanan trendi

Ilmastonmuutos ja sitten vasta ilmastokriisi

Haastatellessani televisiodokumenttiin suomalaisia vaikuttajia 2009 ilmastokokouksen tunnelmista moni sanoi, että vielä ei voida puhua imastokriisistä, mutta mikäli mitään ei tehdä, ilmastokriisi tulee olemaan todellisuutta. Ilmatieteenlaitoksen pääjohtaja Petteri Taalas epäili kriisiytymisen tulevan hieman myöhemmin kuin moni muu, mutta kaikki olivat sitä mieltä, että ilmastokriisi on pian käsillä. Google trendit sanoille ilmastonmuutos, kasvihuoneilmiö ja ilmastokriisi

On mielenkiintoista nähdä, että ilmastokriisi terminä ei ole vielä edes sen kokoinen, jotta se näkyisi trendissä. Laaja väestö ei vielä ole ymmärtänyt tilanteen vakavuutta.

Ilmastokriisi suomalaisten vaikuttajien näkökulmasta 2009

Tässä alla mainitsemani dokumentin ensimmäinen osio, joka oli vuonna 2009 ajankohtainen ja tänä vuonna vieläkin ajankohtaisempi.

Ilmastokriisi 2015

Mikä tekee ilmastonmuutoksesta ilmastokriisin? Se selkeä seikka, että vuonna 2009 ja itse asiassa jo paljon aiemminkin 1980 luvulle asti kaikki tieteilijät ovat tienneet mihin suuntaan kehitys tulee viemään. Ihmiskunta on menettänyt 30 ja jopa 40 vuotta kallisarvoista aikaa edes muuttaa tapojaan. Kuitenkin rahan koneisto on vienyt meitä aina vain pidemmälle kohti kuilun reunaa ja nyt olemme tippumaisillamme. Kun sanon tippumaisillamme, tarkoitan sitä, että ilmastonmuutoksesta tulee ilmastokriisi, kun ns. tipping point -ilmiöt ovat lauenneet. Suomeksi tuo tarkoittaa sitä, että luonnon palautejärjestelmät ovat sellaisia, että jos ne käynnistyvät MITÄÄN EI OLE ENÄÄ TEHTÄVISSÄ! Peli on menetetty! Me mogasimme omamme ja tulevien polvien mahdollisuuden selvitä tällä planeetalla.

Lisäksi mitä myöhemmäksi muutoksen viemme sitä kalliimmaksi muutostyö tulee kansanatalouksien kannalta olemaan. Hansenin arvoin mukaan jos teemme muutospäätöksen (joka on siis tieteellisesti todistettu pakolliseksi) vasta 10 vuoden kuluttua, ilmastokriisin estämisen kustannus tulee olemaan nelinkertainen siihen, jos päätös olisi tehty jo 2005.

Me olemme tällä hetkellä tilanteessa, jossa emme haluaisi olla. Me joudumme valitsemaan sen välillä että jatkammeko talouden vallan aikaa, jossa raha päättää inhimillisen elämän jatkumisen mahdollisuudesta vai alammeko ihmisinä itse päättämään tulevaisuudestamme. Jos annamme rahan vallan jatkua, me menetämmä planeetan elinkelpoisuuden todennäköisesti kymmenkiksi tuhansiksi vuosiksi. Jos päätämme pitää planeetan elinkelpoisena, seurauksena tulee olemaan talousjärjestelmän mullistus ja yhteiskuntarakenteiden perustavaa laatua oleva muutos. Jatkuvan talouskasvun mantrasta luopuminen. Vaikkakin kysymykset ovat suuria, niin pohjimmiltaan ei ole kuin yksi vaihtoehto. Koska muutos on noin suuri, yksikään poliitikko ei kykene tekemään tarpeellisia päätöksiä, sellainen on poliittinen järjestelmämme. Ja siksi olemme nyt nykytilanteessa.

Ilmastokriisi on politiikan syytä?

Ei! Ilmastokriisi on äänestäjien syytä. Me luisumme lähemmäs ja lähemmäs kuilua sen takia, että poliittinen järjestelmä ei mahdollista rohkeita ja oikeita ratkaisuja. Päättömänä laumana kulkevat äänestäjät eivät äänestä puoluetta, joka kaataa maan talousjärjestelmän luonnon suojelun ja ihmisten elämän pelastamiseksi. Tuo päätös tulee mahdolliseksi vasta sitten kun hyvin vähän jos mitään on tehtävissä. Ellemme me tee päätöstä mahdolliseksi jo nyt!

Ilmastokriisi terminä kattaa mielestäni myös päättämisen vaikeuden, sen tilanteen jossa nyt olemme. Poliittinen kriisi on varsinainen catch22-tilanne, päätämme sitten noin taikka näin, niin aina käy huonosti. Mutta siltikin valinta on tehtävä riittävän ajoissa. NOAAn ilmastotieteilijä James Hansen aiheutti omat potkunsa sillä, että alkoi puhua ilmastonmuutoksen todellisuudesta (katso video ja ymmärrät mistä todella on kyse.) Ihmisten on oltava yhtä rohkeita kuin Hansen, sillä vain rohkeudella muutos voidaan saada aikaiseksi. Meidän on painostettava joukkomielenosoituksilla ja aktivismilla poliitikot kautta maailman toimimaan ilmastokriisin kärjistymisen estämiseksi. Muuta tietä ei ole. Jos äänestäjät eivät vaivaudu kaduille, muutosta ei tapahdu, koska poliitikot eivät uskalla muuttaa toimintaansa. Mutta jos äänestäjät menevät kaduille osoittamaan mieltään, päättäjät eivät koe voivansa tehdä muuta kuin estää kriisin kärjistyminen talousjärjestelmän kärsimisen uhallakin.

Journalistien vastuu on sitäkin kovempi sillä teidän on tuotava ilmi se hätä ja raivo, joka meissä tavallisissa ihmisissä on vallalla tällä hetkellä. Pyydän, tehkää osanne, niin kuin Hansen teki!

James Hansen ja ilmasto

Ei ole mitään mitä minä osaisin kirjoittaa ja sanoa, minkä Hansen ei sanoisi paremmin, joten katsokaa tämä video, jossa Hansen mm. sanoo, että jo nykytilanteessa realisoitunut lämpeneminen vastaa 400.000 Hiroshiman pommin räjäyttämistä päivittäin kautta koko vuoden. Mitä se tuleekaan olemaan jos annamme lämpenemisen jatkua… Ja Hansen kertoo miksi lämpenemisen toteutuneet ilmiöt näkyvätkin viipeellä… Fysiikan lait eivät muutu vaan nyt ilmakehään päästetty lisäinen CO2 tulee varmuudella lämmittämään aina vain enemmän… Että merenpinta tulee nousemaan oletettavasti noin 5 metriä jo tällä vuosisadalla … ja että olisi ollut moraalitonta jos hän ei olisi alkanut oman henkilökohtaisen etunsakin sivuuttaen puhua ilmastonmuutoksesta …

Ilmastolaki Suomessa voimaan 1.6.2015

Ilmastolaki on Suomen osalta ratkaisu. Ilmastolaki on luonteeltaan valtion viranomaisia koskeva puitelaki, johon ei sisälly eri toimialoja koskevaa aineellista lainsäädäntöä. Ilmastolaki tuli (kuitenkin vihdoin) voimaan 1.6.2015 (ympäristöministeriön tiedote) ja on voitto sinänsä. Hyvää on se, että ilmastolaki velvoittaa vähentämään päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 tasosta.

Lue lisää: Ilmastolaki