##Käsittelyharjoittelu

Kun ajo-opetuslupa on saatu, opetuksen saa aloittaa. Kääntäen: ajo-opetusta ei saa aloittaa ennen kuin opetuslupa on saatu. Tokihan liikenteestä, liikennemerkeistä ja yleisestä opista saa ja pitääkin puhua jo aiemmin, mutta varsinaisia teoriatunteja ja ajotunteja voidaan pitää vasta tuon taianomaisen luvansaamispäivämäärän jälkeen.

 

AKE:n B-opetussuunnitelmassa käsittelystä sanotaan seuraavaa:

Auto ja sen käsittely

Tavoitteet:

  1. Oppilas ymmärtää ajoneuvon käsittelyn merkityksen ensimmäisenä osana ajotaitoa
  2. Oppilas tuntee henkilöauton toiminnan perusteet ja ekologisen käytön

Aiheet:

  • henkilöauton rakenne ja toiminta
  • auton hallintalaitteet, aktiivinen ja passiivinen turvallisuus
  • auton käsittely; alkutoimet, suunnan ja nopeuden säätely

 

Itse ajo-opetusta koskien samainen teos linjaa näin:

Tarpeellinen määrä ajoharjoittelua ja arvio ajoneuvon hallinnasta. Oppitunnit 1-4 käyty ennen ajoharjoittelun aloittamista. Harjoittelu mahdollisuuksien mukaan suljetulla tai vähäliikenteisellä alueella

 

Omalta osaltamme yllä sanottu on toteutettu siten, että olemme parina iltana käyneet läpi vanhaa autokoulun kirjaa (joita varmaan lojuu nurkissa sukulaisten luona jollei jopa omissa) ja jälkikasvun kanssa on juurta jaksaen sitten puhuttu auton käsittelystä, renkaiden merkityksestä (jarrutus suhteessa renkaan pinta-alaan, jarrutus märällä tai lumessa, jne jne) ja paljosta muusta, joka on tärkeätä ymmärtää.

Turvallisuuteen vaikuttaa mielestäni asenteen lisäksi osaaminen. Osaamista ei voi saada oikoteitse, mutta asennetta voi kehittää vaikkapa kuvin osoittamalla, mitä jälkeä seuraa kun valppaus katoaa:

 

Huomaathan, että nyt tammikuun 19, 2013 astuvat voimaan ajokorttiuudistuksen muutokset siten, että ne vaikuttavat myös opetusluvalla opettamiseen.

 

Linkki aiempaan kirjoitukseen koskien ajo-opetusta

Linkit taustatietoihin: