President elect Barack Obama on nyt suuren haasteen edessä.

Hänen tulee seuraavan kahden kuukauden aikana, jo ennen virkaanastumistaan, näyttää olevansa se johtaja, joksi kansa – ja tietyllä tavalla koko maailmakin – hänet valitsi. Tie tulee olemaan kivikkoinen ja kuten hän kiitospuheessaankin sanoi, hän tulee tarvitsemaan muutokseen kansan tuen. Sekä republikaanien, että häntä äänestäneidenkin.

Samalla kun Suomessa iloitaan siitä suuresta muutoksesta, jonka presidentti Obama tulee toivottavasti saamaan aikaan, olisi syytä hiukan miettiä myös sitä demokratisoinniksi poliitikkojen keskuudessa kutsuttua trendiä, jossa tulevat presidentit halutaan kuohita kaikista valtaoikeuksistaan.

Barack Obama ja presidentin valtaoikeudet USA:ssa

Valtaoikeuksien tasapainottaminen, englanniksi checks and balances ja suomeksi en sille hyvää sanaa tiedä, joten kulkekoon tuolla termillä, on demokraattisen järjestelmän ytimessä ja kansanvaltaisuuden tae sekä poliisivaltioistumisen este. Kun yhdellä taholla alkaa olla liikaa valtaa, seuraa väistämättä vallan väärinkäytöksiä. Siis väistämättä. Kun taas absoluuttista valtaa ei ole kenelläkään, vallankäyttäjien täytyy pysähtyä pohtimaan missä valossa omat toimet toisen elimen näkökulmasta näyttäytyvät ja onkohan omilla päätöksillä mahdollisuuksia läpimenoon.

Toisaalta, muutoksen ja kehityksen aikaansaamiseksi tarvitaan myös valtaoikeuksia, joten keinovalikoiman tulee olla riittävä. Ongelman ydin Suomessa viimeisten kahden presidentin aikana on ollut juuri tuohon keinovalikoimaan puuttuminen. Oli varmasti oikeutettua, että presidentiltä vietiin eduskunnan hajottamisoikeus, mutta toisaalta kuten nykyisen pääministerin aikana on nähty, Suomea viedään EU:ssa kuin pässiä talutushihnassa.

Nyt jos hallituksen valtaa vielä lisättäisiin ja koska EU:ssa näköjään mennään aina vain syvenevään integraatioon ja enemmistöpäätöksiin, on Suomella ja suomalaisilla todellinen vaara joutua täysin tuuliajolle. Ne kotimaiset vallan elimet, jotka jotain haluaisivat tehdä, eivät perustuslain mukaan enää saa tehdä mitään ja hallitus vain kumartaa kohti Brysseliä, unohtaen samalla pyllistävänsä Helsinkiä kohti.

Bushin aika takana ja Obama edessä

Vai kuvitteleeko joku, että Suomessa kaavailluilla valtaoikeuksilla Yhdysvaltain presidentti saisi mitään aikaiseksi? On toki totta, ettei Suomi ole USA, mutta siinä missä presidentti GW Bush on toiminut huonona esimerkkinä johtajuudesta, USA:n checks and balances järjestelmä toimii hyvänä mallina vallan pidäkkeistä. Surullisella tavalla Yhdysvalloissa viimeisen hallinnon aikana tuota hyvää pidäkejärjestelmää on murennettu reunoistaan, kun koko maa on sokean pelon vallassa sännännyt ja poukkoillut, mutta tuo aika on kuitenkin nyt suurelta osin ohi ja tulee jälleenrakennuksen aika. Jälleenrakennus onnistuu vain valtaoikeuksin varustetulta johtajalta.

Obama rakentaa ja Suomi rakentaa

Suomessakin on jälleenrakentamisen aika. On rakennettava uusiksi se yhteiskunta, johon me kaikki uskomme ja jossa me kaikki haluamme asua. Se yhteiskunta pitää huolta heikoimmistaankin ja se yhteiskunta ehkäisee jo ennalta tragedioiden syntymisen ja ihmisten kulmaan ajautumisen. Siinä yhteiskunnassa perusoikeuksia kunnioitetaan, eikä niitä lakaista maton alle rahan puutteeseen vedoten. Siinä yhteiskunnassa tarvitaan myös presidentin vaikutusta ja presidentin valtaoikeuksia. Siinä yhteiskunnassa ei ole ongelma, että presidentti yhdessä valtioneuvoston kanssa johtaa Suomen ulkopolitiikkaa, tai että presidentti nimittää korkeita virkamiehiä. Päin vastoin, juuri niin pitää ollakin.