Puheessaan kongressille 6.1.1941 Yhdysvaltain presidentti Franklin D. Roosevelt esitteli neljä universaalia vapautta, joihin jokainen ihminen kaikkialla oli oikeutettu, ja joita vapauksia Yhdysvallat aikoisi puolustaa: ”Tulevina aikoina, jotka me pyrimme turvaamaan, me katsomme tulevaan maailmaan, joka perustuu neljälle perimmäiselle inhimilliselle oikeudelle. Ensimmäinen on puheen ja ilmaisun vapaus – kaikkialla maailmassa. Toinen on jokaisen henkilön oikeus palvella Jumalaa omalla tavallaan – kaikkialla maailmassa. Kolmas on vapaus puutteesta, mikä maailman termeiksi käännettynä tarkoittaa taloudellisia sopimuksia, jotka turvaavat jokaiselle kansakunnalle terveen rauhan ajan elämän sen asukkaille – kaikkialla maailmassa.

Jatka lukemista

Kirjoittajan kuva

Saku Mättö

Elämän arvojen pohtija.

Maitreya-kirjan kirjoittaja

Suomi