Talouden alamäki, maailmanlaajuinen nälänhätä, terrorismin uhka ja luonnon surullinen tila voitaisiin kaikki ratkaista keinoin, jotka Brandt-komissio kertoi maailmalle jo lähes 30 vuotta sitten. Maailmanpankin aloitteesta Länsi-Saksan entinen liittokansleri Willy Brandt saattoi yhteen 1970 ja -80 lukujen vaihteessa erittäin suuren ja vaikutusvaltaisen joukon pohtimaan globaaleja ratkaisuja maailmanlaajuisiin ongelmiin. Tuosta äärivasemman ja äärioikean yhteenliittymästä muodostui komissio, joka toi yhteen näkemykset siitä, kuinka maailman taloudelliset ja sosiaaliset ongelmat tulisi ratkaista. He analysoivat kaikki globaalit trendit, väestötrendit, eri hyödykkeiden kasvun jne.

Jatka lukemista

Kirjoittajan kuva

Saku Mättö

Elämän arvojen pohtija.

Maitreya-kirjan kirjoittaja

Suomi